Menu

 • slide_1-m slide_1-m

  Kompleksowa Produkcja i Modernizacja dla Chemii i Energetyki

  Wysoka kultura wytwarzania i opieka posprzedażna

 • slide_1-m slide_1-m

  Budowanie ponadczasowych relacji

  Popartych dużym doświadczeniem

 • slide_1-m slide_1-m

  Wymienniki ciepła, aparaty ciśnieniowe

  Szeroki asortyment, części urządzeń ciśnieniowych, kołnierze, rury, kształtki, dennice itp

 • slide_1-m slide_1-m

  Wytwarzanie zgodnie z naturą i ekologią

  Certyfikowane technologie wytwarzania

 • slide_2-m slide_2-m

  Laboratorium

  Usługi pomiaru stali i złomu metalowego

 • slide_2-m slide_2-m

  Prace Spawalnicze

  Możemy pomóc w różnorodnych pracach spawalniczych

 • slide_2-m slide_2-m

  Wysoko Kwalifikowany Personel

  Nasi inżynierowie prowadzą audity ze znaną jednostką notyfikowaną

 • wymienniki

  Wymienniki ciepła

  Wykonujemy wymienniki płaszczowo - rurowe o różnej konstrukcji dla różnych nośników ciepła. Spośród wielu rodzajów konstrukcji najczęściej produkujemy: wymienniki ze sztywnym umocowaniem dna sitowego, wymienniki z rurkami prostymi, wymienniki z rurkami w kształcie litery U, wymienniki z głowicą ruchomą typu
 • zbiorniki

  Zbiorniki

  Bocar GmbH Sp. z o.o. wykonuje zbiorniki ciśnieniowe procesowe oraz zbiorniki magazynowe z przeznaczeniem do przemysłu chemicznego, spożywczego, rafineryjnego, petrochemicznego, energetyki i gazownictwa. Firma produkuje zbiorniki ciśnieniowe procesowe leżące posadowione na
 • konstrukcje stalowe

  Konstrukcje stalowe, konstrukcje dla górnictwa

  Prefabrykujemy i montujemy konstrukcje stalowe, konstrukcje dla górnictwa - elementy obudów ścianowych takie jak stropnice, spągnice; konstrukcje stalowe mostów autostradowych i wiaduktów, stalowe kominy przemysłowe, kanały powietrza i spalin...
 • biuro projektowe

  Biuro Projektowe

  Wykonujemy zlecenia kompleksowo. Na podstawie założeń projektowych wykonujemy obliczenia a następnie projekt w naszym Biurze Projektowym. Na bazie wykonanego projektu przystępujemy do realizacji zamówienia. Prace wykonujemy zgodnie z projektem oraz polityką jakości. Charakteryzujemy się dobrą
 • kolumny, skraplacze, chłodnice

  Kolumny, skraplacze, chłodnice powietrza

  Podstawowym elementem wielu instalacji chemicznych (rafineryjnych i petrochemicznych oraz wielkich syntez chemicznych) są kolumny destylacyjne i rektyfikacyjne. W kolumnach zachodzi proces wymiany masy pomiędzy parą (gazem) a cieczą, który decyduje o
 • części zamienne

  Części zamienne

  Bocar GmbH Sp. z o.o. produkuje różnorodne cześci zamienne do zbiorników i aparatów cisnieniowych. Są to między innymi: kołnierze stalowe, dna sitowe i przegrody do wymienników ciepła, prostokątne ściany sitowe chłodnic powietrza, sita, przegrody skraplaczy i podgrzewaczy enrgetycznych, stożki z otworami śruby,
W laboratorium Bocar GmbH Sp. z o.o. w Tarnowskiech Górach dokonujemy pomiarów gatunku stali Spektromentrami przenośnymi i stacjonarnymi. Mierzymy także napromieniowanie stali promieniami za pomocą licznika Geigera
 • s-5

  Ręczny spektrometr z analizą pierwiastków lekkich. Zastosowanie analiza i identyfikacja materiałów komtrola dostaw oraz wykorzystanie w obrocie produktami hutniczymi.

  Spektrometr ręczny

  rentgenowy

 • s-3

  Spektrometr pozwala na stacjonarny pomiar metali.

  Spektrometr mobilny

 • s-4

  Urzadzenie do pomiaru radioaktywności

  Licznik Geigera

 • s-9

  Ręczny spektrometr z analizą pierwiastków lekkich. Zastosowanie analiza i identyfikacja materiałów komtrola dostaw oraz wykorzystanie w obrocie produktami hutniczymi.

  Spektrometr ręczny

  W pracy

 • s-6

  Spektrometr umożliwia pomiary nie tylko na hali produkcyjnej.

  Spektrometr mobilny

  iskrowy

 • s-7

  Kalibracja i analiza komputerowa otrzymanych danych po dokonaniu pomiarów

  Spektrometr stacjonarny

  Analiza komputerowa

 • s-10

  Pomiar grubości powłoki niemetalowej metodą ultradźwiękową

  Pomiar powłok

 • s-1

  Protokół i diagram pomiaru grubości powłoki niemetalowej

  Pomiar powłok

1d4Uean

BOCAR GmbH posiada 20-letnie doświadczenie w zakresie handlu i dystrybucji stali nisko- i wysoko-stopowych. Firma została założona w roku 1993 na bazie prywatnej firmy, która to kilka lat pózniej (2001) zostala przeksztalcona w Spółkę z o.o.

Oddział w Polsce powstał w 2012 roku w celu rozszerzenia naszej działalności na wytwarzanie urządzeń ciśnieniowych.

Poprzez stały rozwój staliśmy się dostawcą i partnerem dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego i energetyki. Polityka jakości jaką prowadzimy od wielu lat, zostala w roku 2005 uhonorowana i potwierdzona odbiorem ISO 9001 przez niezależny organ odbiorczy.

Ze względu na wysoki poziom wymagań naszych klientów jesteśmy w ciągłym kontakcie z wiodącymi producentami oraz dostawcami tej branży oraz mamy wypracowane preferencje szybkich, natychmiastowych dostaw.

Nasi klienci profitują, dzień w dzień z tej wiedzy. Nasi wysokiej klasy specjaliści sprawiają, iz jakość naszych produktów jak również obsługa klienta nie tylko bieżąca ale i posprzedażna jest na wysokim poziomie, a nasz przemyślany system dostaw zapewnia, że za każdym razem wlaściwy produkt trafia do naszego klienta w uzgodnionym terminie.

Dzisiejszy rynek wymaga niskich cen przy jednoczesnie zachowaniu maksymalnego serwisu uslug. Dlatego też, jako partner dostarczamy podstawe aby równiez Panstwo wykonali swoje zadania z optymalnym wynikiem.

CO PRODUKUJEMY?

- wymienniki ciepła
- zbiorniki ciśnieniowe, magazynowe i paliwowe
- kolumny i reaktory
- konstrukcje stalowe, konstrukcje dla górnictwa
- chłodnice powietrzne
- skraplacze i podgrzewacze energetyczne
- kominy stalowe
- rurociągi techniologiczne naftowe i gazowe

 

probka

BOCAR GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Zagórska 77
PL 42-680 Tarnowskie Góry
tel: +48 32 4310 580
email: biuro@bocar.eu
Numer-Rejestru-Sadowego: Krajowy Sad Rejonowy Gliwice: KRS 0000456882
Numer NIP: PL 645-253-73-74
Regon: 243 224 464

 

Wprowadziliśmy i stosujemy System Zapewnienia Jakości w zakresie wytwarzania i remontów aparatów ciśnieniowych dla przemysłu chemicznego i energetycznego
1d4Uean

W zakresie spawania zakład spełnia wymagania dotyczące jakości potwierdzone certyfikatami UDT na zgodność z ISO 3834-2. Stosowane technologie jak i zatrudnieni spawacze posiadają uznanie UDT i TÜV spełniając wymogi dyrektywy PED 2014/68/EC.

Stosowane metody spawania:

- spawanie ręczne /111
- spawanie półautomatyczne /metodami 131,135,136
- spawanie ręczne /metodą 141
- napawanie elementów wymienników warstwą platerowaną metodami 131, 141 i 72

Spawane materiały podstawowe:

- stale grupy 1; 5; 7; 8 wg CR ISO 15608

Cięcie termiczne:

- tlenem ręcznie i maszynowe ze sterowaniem numerycznym
- cięcie plazmą maszynowe ze sterowaniem numerycznym

Spawalnicza obróbka termiczna:

- podgrzewanie płomieniem otwartym
- podgrzewanie promiennikami

 

1d4Uean


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) (dalej zwane „RODO”) – przekazujemy Państwu następujące informacje:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

BOCAR GmbH z siedzibą w Bochum, działający przez BOCAR GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórska 77, 42-680 Tarnowskie Góry
e-mail: biuro@bocar.eu

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się:

 • pod adresem e-mail: biuro@bocar.eu

 • korespondencyjnie na adres: ul. Zagórska 77, 42-680 Tarnowskie Góry 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane:

 • w celu realizacji sprzedaży, świadczenia usług lub wykonania dzieła w zakresie m.in. konstrukcji stalowych (szerzej na stronie internetowej: http://bocar.biz) w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu prowadzenia negocjacji i innych działań przed zawarciem umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło w zakresie m.in. konstrukcji stalowych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej na podstawie Państwa żądania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej poprzez odpowiedź na Państwa zapytanie złożone przy użyciu formularzu kontaktowego na stronie internetowej: http://bocar.biz - na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • w celu archiwizacji po wykonaniu umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło, w związku z wykonaniem obowiązku prawnego nałożonego na Administratora z tytułu zawarcia tych umów – tj. obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w szczególności z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa oraz z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią – tj. przetwarzanie może nastąpić w zakresie niezbędnym:

 • w celu analitycznym, aby dokonywać lepszego doboru usług dla potrzeb klientów, poprawy obsługi klienta

 • w celu oferowania bezpośrednio przez nas produktów i usług w ramach marketing-u bezpośredniego w zakresie sprzedaży złomu, świadczenia usług czy wykonania dzieła w zakresie m.in. konstrukcji stalowych (szerzej wskazane na stronie internetowej http://bocar.biz)

 • dla ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, aż do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń

 • w celu archiwalnym przez okres określony przepisami prawa polskiego (cele dowodowe)

(art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie objętym umową sprzedaży, umową o świadczenie usług, czy umową o dzieło w ramach działalności gospodarczej Administratora, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożliwość realizacji sprzedaży, świadczenia usług czy wykonania dzieła (zawarcia umów).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie zgody, o której mowa w pkt 2 powyżej (w zakresie marketingu za pomocą komunikacji elektronicznej) jest dobrowolne, a niewyrażenie tej zgody nie powoduje dla Państwa żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na zawarcie i realizację jakichkolwiek umów, jednakże działania objęte zgodą nie będą mogły być wykonywane przez Administratora. 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 • Podmiotom powiązanym – tj. BOCAR GMBH z siedzibą w Bochum

 • Podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Administratora

 • Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora

 • Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez:

 • okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż do 20 lat od daty wymagalności roszczeń oraz

 • okres niezbędny dla archiwizacji dokumentów w celach podatkowych wynikający z przepisów prawa podatkowego 1. Uprawnienia

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych

 2. sprostowania swoich danych osobowych

 3. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz w zakresie archiwizacji dla celów podatkowych

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,

 6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej zgody) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody

 7. do przenoszenia danych– w odniesieniu do danych, co których wyrażono zgodę na przetwarzanie/objętych umową oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Tutaj możesz wysłać wiadomość do naszej firmy : Jeżeli liczysz na odpowiedź zostaw swój email i telefon .
50.4778544 18.7931073

Twoje Nazwisko lub Nazwa Firmy (wymagane)

Email (wymagany)

Tefefon (wymagany)

Twoja Wiadomość


TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOCAR GmbH z siedzibą w Bochum, działający przez BOCAR GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórska 77, 42-680 Tarnowskie Góry, moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym – tj. mojego adresu email, imienia i nazwiska lub telefonu (o ile będą podane), w celach marketingowych – w tym w celu przesyłania informacji handlowej o bieżącej ofercie handlowej. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie, a także o pozostałych informacjach dostępnych w Klauzuli informacyjnej (link).


TAK, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez BOCAR GmbH z siedzibą w Bochum, działający przez BOCAR GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórska 77, 42-680 Tarnowskie Góry, moich danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym - tj. mojego adresu email, imienia i nazwiska lub telefonu (o ile będą podane), w celu kontaktu ze mną w związku ze złożonym przeze mnie zapytaniem przy użyciu ww. formularza kontaktowego. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie, a także o pozostałych informacjach dostępnych w Klauzuli informacyjnej (link).


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) (dalej zwane „RODO”) – przekazujemy Państwu następujące informacje:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

BOCAR GmbH z siedzibą w Bochum, działający przez BOCAR GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórska 77, 42-680 Tarnowskie Góry
e-mail: biuro@bocar.eu

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się:

 • pod adresem e-mail: biuro@bocar.eu

 • korespondencyjnie na adres: ul. Zagórska 77, 42-680 Tarnowskie Góry 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane będą przetwarzane:

 • w celu realizacji sprzedaży, świadczenia usług lub wykonania dzieła w zakresie m.in. konstrukcji stalowych (szerzej na stronie internetowej: http://bocar.biz) w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu prowadzenia negocjacji i innych działań przed zawarciem umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług lub umowy o dzieło w zakresie m.in. konstrukcji stalowych w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej na podstawie Państwa żądania (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 • w celu prowadzenia działań marketingowych za pomocą komunikacji elektronicznej poprzez odpowiedź na Państwa zapytanie złożone przy użyciu formularzu kontaktowego na stronie internetowej: http://bocar.biz - na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • w celu archiwizacji po wykonaniu umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło, w związku z wykonaniem obowiązku prawnego nałożonego na Administratora z tytułu zawarcia tych umów – tj. obowiązku wynikającego z prawa podatkowego, w szczególności z art. 32 ustawy Ordynacja podatkowa oraz z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 • w związku z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora lub przez stronę trzecią – tj. przetwarzanie może nastąpić w zakresie niezbędnym:

 • w celu analitycznym, aby dokonywać lepszego doboru usług dla potrzeb klientów, poprawy obsługi klienta

 • w celu oferowania bezpośrednio przez nas produktów i usług w ramach marketing-u bezpośredniego w zakresie sprzedaży złomu, świadczenia usług czy wykonania dzieła w zakresie m.in. konstrukcji stalowych (szerzej wskazane na stronie internetowej http://bocar.biz)

 • dla ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń, aż do dnia przedawnienia ewentualnych roszczeń

 • w celu archiwalnym przez okres określony przepisami prawa polskiego (cele dowodowe)

(art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) 1. Wymóg podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie objętym umową sprzedaży, umową o świadczenie usług, czy umową o dzieło w ramach działalności gospodarczej Administratora, jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje niemożliwość realizacji sprzedaży, świadczenia usług czy wykonania dzieła (zawarcia umów).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie zgody, o której mowa w pkt 2 powyżej (w zakresie marketingu za pomocą komunikacji elektronicznej) jest dobrowolne, a niewyrażenie tej zgody nie powoduje dla Państwa żadnych konsekwencji, w szczególności nie ma wpływu na zawarcie i realizację jakichkolwiek umów, jednakże działania objęte zgodą nie będą mogły być wykonywane przez Administratora. 1. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 • Podmiotom powiązanym – tj. BOCAR GMBH z siedzibą w Bochum

 • Podmiotom zajmującym się obsługą księgowo-rachunkową Administratora

 • Podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora

 • Podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Administratora 1. Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez:

 • okres przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż do 20 lat od daty wymagalności roszczeń oraz

 • okres niezbędny dla archiwizacji dokumentów w celach podatkowych wynikający z przepisów prawa podatkowego 1. Uprawnienia

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych

 2. sprostowania swoich danych osobowych

 3. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dalej dane osobowe pomimo wniosku o ich usunięcie w zakresie ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń oraz w zakresie archiwizacji dla celów podatkowych

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 5. do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych,

 6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku wyrażenia takiej zgody) – skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody

 7. do przenoszenia danych– w odniesieniu do danych, co których wyrażono zgodę na przetwarzanie/objętych umową oraz przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.